Automatic Packing 4 Line

เครื่องบรรจุอัตโนมัติแบบเป็น 4 ด้าน เครื่องบรรจุแนวตั้งที่เหมาะสำหรับ บรรจุสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก ใช้ได้กับสินค้าประเภทผงและเมล็ด ใช้งานได้ง่าย สามารถใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ ขนาดเล็กทุกประเภท